Wales Governance Centre/Research Service presents …the impact of the Scottish Referendum on Wales

Multimedia
6 January 2014 | 00:00–23:59

Event at the Assembly with Cardiff University's Wales Governance Centre on this year's Scottish independence referendum. Professor James Mitchell from the University of Edinburgh, a leading expert on Scottish politics with introductions and opening comments provided by Owain Roberts from the Assembly's Research Service.

Digwyddiad yn y Cynulliad gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, i drafod y refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban y flwyddyn nesaf. Yr Athro James Mitchell o Brifysgol Caeredin, sy'n arbenigwr blaenllaw ar wleidyddiaeth yr Alban, gyda chyflwyniadau a sylwadau agoriadol gan Owain Roberts o Wasanaeth Ymchwil y Cynulliad.