Manon George

Manon George's picture
Manon
George
Organisation: 
National Assembly for Wales
Email Address: 
Biography: 
Update March 2018 - Manon George now works at the National Assembly for Wales
 
Manon George is a lecturer in Public Law at Cardiff Law School where she also lectures through the medium of Welsh. Manon also teaches Legal Foundations, Welsh Devolution and Legal Welsh. Her research interests lie in the area of constitutional law, particularly the law of devolution. She studied for her LLB in Law and Welsh and her LLM in Governance and Devolution at Cardiff University. She is currently completing her PhD which examines the current legislative powers of the National Assembly for Wales. The study draws from archival evidence from Wales and explores how historical legacies have influenced the Welsh devolution settlement. Manon’s lectureship is partly funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Mae Manon George yn ddarlithydd Cyfraith Gyhoeddus yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd lle mae hi'n darlithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Ariennir ei swydd yn rannol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys datblygu a hyrwyddo darpariaeth cyfrwng Cymraeg yr Ysgol. Mae Manon yn aelod o Gangen y Coleg ym Mhrifysgol Caerdydd, y Bwrdd Academaidd a Phanel y Gyfraith.  Ei phrif ddiddordeb ymchwil yw maes Cyfraith Gyfansoddiadol ac yn arbennig Cyfraith Datganoli. Astudiodd Manon am ei gradd LLB yn y Gyfraith a'r Gymraeg a'i gradd LLM mewn Llywodraethu a Datganoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Cwblhaodd ei thraethawd hir LLM ar y testun,'Swyddfa Cymru: gorffennol, presennol a dyfodol?' 

 

History

Blog
View recent blog entries
Member for
1 year 7 months

Latest blogs

Read More Posts